#γνωμικό # random_quote#

"Μόνον ο εαυτός μας μπορεί να μας εμποδίσει να γίνουμε αυτό που θέλουμε".