Απόσπασμα #3

Το ηθικό δίδαγμα της αποτυχίας

Στα επενδυτικά εγχειρήματα, στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στις νέες ιδέες που ξεκινάμε απαιτείται ένας ξεκάθαρος στόχος. Και καλό είναι ο στόχος αυτός να υπάρχει καταγεγραμμένος. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε ούτε εμείς, ούτε οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι (από τους οποίους τις περισσότερες φορές εξαρτόμαστε άμεσα) να συνδράμουν όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικά. Εάν είναι ευκρινές εξαρχής το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, τότε μπορεί να υπάρξει και η αντίστοιχη κατεύθυνση ενεργειών από όλα τα μέρη. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που το εγχείρημα δεν πετύχει, μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν τα σημεία «απόκλισης» από το ιδανικό. Κατά συνέπεια, μπορεί να εντοπιστεί η πηγή του λάθους, ώστε αυτό να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Κάθε επενδυτική ενέργεια προϋποθέτει ρεαλιστική προσέγγιση και ακρίβεια στα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσο μεγαλύτερο μάλιστα είναι ένα project και όσο πιο γρήγορα θέλει κανείς να το επιτύχει, τόσο πιο ακριβής πρέπει να είναι στα νούμερα που επιδιώκει να φθάσει. Οι σοφές επενδυτικές κινήσεις δεν απαιτούν πολλά χρήματα για να αποφέρουν υψηλά κέρδη, αλλά ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.


Ξεκινήστε την δράση έχοντας καταρχάς οραματιστεί το τελικό αποτέλεσμα και Πάντα να σκέφτεστε με βάση το ιδανικό σενάριο!

Κατά την έναρξη μιας εργασίας, ενός σημαντικού έργου (task3), ή μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να σκεφτείτε βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος. Να φανταστείτε το καλύτερο δυνατό σενάριο, την ιδανική κατάληξη της ιδέας που θέλετε να επιτύχετε. Μπορείτε να αφιερώσετε (έστω και) 30 δεύτερα ώστε να επικεντρώσετε τη σκέψη σας αποκλειστικά σε αυτό που λέγεται «last outcome»4; Συγχαρητήρια! Έχετε κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα να ελέγχετε και να κατευθύνετε την ενέργεια και τη δυναμική σας προς το στόχο σας. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό; Απλά δοκιμάστε το. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται!

Ο ανθρώπινος νους κάθε λεπτό της ώρας δέχεται χιλιάδες ερεθίσματα. Ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλος έχει εξοικειωθεί να επεξεργάζεται με μεγάλη ταχύτητα τις συνεχείς πληροφορίες. Η επεξεργασία αυτή τις περισσότερες φορές είναι στιγμιαία και συνήθως επιφανειακή (ή απλά υποσυνείδητη). Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της ημέρας επανέρχονται οι ίδιες σκέψεις, ιδέες και προβληματισμοί, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική εμβάθυνση. Είναι σχεδόν ανέφικτο να γίνει λεπτομερής ανάλυση όλων των μεταβλητών και όλων των συναφών παραγόντων, λόγω του αναρίθμητου πλήθους τους.

Το δύσκολο μέρος είναι να εστιάσει κανείς σε μια και μόνο συγκεκριμένη σκέψη (ιδέα), για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, όσο μικρό και αν είναι αυτό (πχ 30’’). Δεν είναι εύκολο γιατί ο νους έχει την τάση να «αποσπάται». Η συνήθεια του να «φεύγει» και να «πετάει» από εδώ και από εκεί καθιστά την ισχυρή εστίαση μια σπάνια ικανότητα για πολλούς ανθρώπους.

Η κατεύθυνση της σκέψης απαιτεί συνεχή και ουσιαστική προσοχή. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε τα θέματα που υπάρχουν στο «πίσω μέρος» του μυαλού σας, και να τα συγκεντρώσετε στο «εμπρός μέρος».

Μην είστε μικρόψυχοι με τις σκέψεις σας, αντιθέτως να είστε όσο πιο γενναιόδωροι μπορείτε. Άλλωστε δεν κοστίζει!