Βιογραφικό

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΥΦΟΣ του Κίμωνα γεννήθηκε στις Γωνιές Μαλεβυζίου της Κρήτης το 1981. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σχολή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση το Μάρκετινγκ, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες.

Έχει διδάξει μαθήματα ειδικότητας Μάρκετινγκ σε σχολές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Μάρκετινγκ, ∆ιοίκησης και Οργάνωσης, Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ. Οι τομείς διδασκαλίας επικεντρώνονται στο Βιομηχανικό/Β2Β Marketing στη ∆ιοίκηση Marketing, και στη ∆ιαφήμιση & ∆ημόσιες Σχέσεις.

Από το 2007 έως και σήμερα ασχολείται δυναμικά και αδιαλείπτως με τη συμβουλευτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Κρήτη. Έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία, τόσο από τις περιπτώσεις που έχει εμπλακεί ως σύμβουλος, όσο και από προσωπικές επιχειρηματικές ενέργειες και επενδυτικές κινήσεις. Πέραν τούτου, μελετάει και αντλεί γνώση συνεχώς από διεθνείς πηγές επιχειρηματικότητας ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στo προσκήνιο των εξελίξεων.

Ως οικονομολόγος-μελετητής έχει ειδικευτεί στην ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα, όπου και διαθέτει τεχνογνωσία στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων.

Ως σύμβουλος ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταρτίζει Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans) και Σχέδια Μάρκετινγκ (MarketingPlans) με στόχο να κατευθύνει και να προτείνει μεθόδους βελτίωσης, λύσεις ανάπτυξης και τρόπους προώθησης επιχειρήσεων.

Ως μέντορας (business mentor) παρέχει επιχειρηματική καθοδήγηση σε υφιστάμενους και σε νέους επιχειρηματίες, ενώ ως σύμβουλος σταδιοδρομίας βοηθάει στον επαγγελματικό προσανατολισμό ανέργων (εξατομικευμένη κατεύθυνση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας).

Επιζητά τη διαρκή κατάρτιση και την ενδυνάμωση τόσο του ιδίου όσο και των εμπλεκόμενων μερών (συνεργάτες, πελάτες κτλ). Με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα και με απώτερο στόχο την οικονομική άνεση, επιδιώκει την επίτευξη συνεχούς «επιχειρηματικής» εγρήγορσης.