#γνωμικό # random_quote#

"Τίποτα δεν είναι ενδιαφέρον, αν εμείς οι ίδιοι δεν ενδιαφερόμαστε".