Επίλογος

Στο σύγγραμμα 7 συμβουλές επιχειρηματικής «αυτοβελτίωσης» ενδέχεται να συναντήσετε θέματα άγνωστα για εσάς ή πράγματα που γνωρίζατε ήδη, αλλά δεν τα είχατε επεξεργαστεί / σκεφθεί εις βάθος έως τώρα. Στόχος του παρόντος είναι η υπενθύμιση αλλά και η προτροπή στο να εφαρμόσετε ορισμένες συμβουλές, που θα σας βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωσή σας ως άτομα, ενώ συγχρόνως θα συνδράμουν στη γενική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου.

Η θεματολογία εστιάζει στην αυτοβελτίωση του σύγχρονου ανθρώπου στα εξής επίπεδα (τα οποία συνδέονται μεταξύ τους):
  • Προσωπικός τομέας 
  • Επαγγελματικός τομέας 
  • Επιχειρηματικός τομέας 
  • Επενδυτικός τομέας 
Οι περιπτώσεις που καταγράφονται προέρχονται τόσο από θεωρητικές μελέτες όσο και από προηγούμενη εμπειρία, ακαδημαϊκή και επαγγελματική. Πολλά από τα αναγραφόμενα παραδείγματα προκύπτουν από επενδυτικές κινήσεις, στις οποίες είχε καταπιαστεί ο ίδιος ο συγγραφέας ή περιπτώσεις εγχειρημάτων που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα.

Συνεπώς, μέσα από τη θεωρία και την καταγεγραμμένη πράξη, ελπίζω οι συμβουλές του εγχειρίδιου αυτού να σας «ξύπνησαν» ένστικτα βελτίωσης. Τόσο στην επιχειρηματική και επενδυτική σας πορεία στο μέλλον, όσο και στην προσωπική σας ζωή. Ευελπιστώ είτε να μάθατε κάτι νέο, είτε να θυμηθήκατε κάτι που είχε ξεχαστεί και πλέον είναι η κατάλληλη ώρα για να το θέσετε ξανά σε εφαρμογή.

Μπορείτε να κρίνετε και αναλόγως να «κρατήσετε» αυτό που εσείς θέλετε, τη συμβουλή που σας φάνηκε χρήσιμη, ή τον κανόνα που εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η ουσία είναι να αποφέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην εξέλιξή σας ως άτομα, με έμφαση στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας «ακεραιότητας36» καθώς και στην ανάπτυξη ενός «ηθικού» τρόπου σκέψης πάνω στην επιχειρηματικότητα.

Κλείνοντας, να έχετε κατά νου πως όλα είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει σωστή οργάνωση, συνέπεια και μεθοδικότητα.