Επτά συμβουλές επιχειρηματικής αυτοβελτίωσης 

με Παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 


Η ουσία της επιτυχίας βρίσκεται πρώτα απ’ όλα μέσα μας.
Εν μέσω της αναζήτησης και της συνειδητοποίησης, επέρχεται η βελτίωση και η εξέλιξη.


Το εγχειρίδιο δύναται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για περιπτώσεις όπως:
  1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που αναζητούν συμβουλευτική (mentoring) πάνω στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Ενδείκνυται προς τον απλό επιχειρηματία (αυτοαπασχολούμενο, εργοδότη κτλ), προς την μικρομεσαία επιχείρηση, ή την μεγάλη/πολύ μεγάλη εταιρεία (όμιλο).
  2. Νέους (υποψήφιους) επιχειρηματίες που επιζητούν καθοδήγηση για την πορεία των δράσεών τους και κατεύθυνση προς δυναμικούς τομείς (ίδρυση νέας επιχείρησης, καινοτόμων σχημάτων κτλ).
  3. Ανέργους που αναζητούν ουσιαστική συμβουλευτική καθοδήγηση για εργασία ή έναν οδηγό νοοτροπίας σχετικά με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
  4. Υποψήφιους επενδυτές για εξεύρεση επιλογών στην κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων τους (χρηματικών, χρόνου, κεφαλαίων κτλ).
  5. Φοιτητές σχολών Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων σχετιζόμενες με Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Διαφήμιση.
  6. Συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων, που επιδιώκουν την ανέλιξη των ιδίων καθώς και των συνεργαζόμενων μερών τους.
  7. Μέντορες και επαγγελματίες του business coaching (καθοδηγητές επιχειρηματιών) καθώς και διδάσκοντες μαθημάτων διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.

#7sea#

#Marketing #Mentoring #Self-Improvement #Άνεργος #Ίδρυση Νέας Επιχείρησης #Όμιλος #Αυτοαπασχολούμενος #Αυτοβελτίωση #Βusiness Coaching #Βελτίωση #Διαφήμιση #Διοίκηση #Δυναμικοί Τομείς Οικονομίας #Ελεύθεροι Επαγγελματίες #Επαγγελματικός Προσανατολισμός #Επικοινωνία #Επιχειρήσεις #Επιχειρηματίας #Επιχειρηματική Καθοδήγηση #Επιχειρηματικότητα #Εργοδότης #Καθοδήγηση #Καινοτομία #Καινοτόμα Σχήματα #Μάρκετινγκ #Μεγάλη Εταιρεία #Μικρομεσαία Επιχείρηση #Νέα Επιχείρηση #Νέοι Επιχειρηματίες #Οργάνωση Επιχειρήσεων #Συμβουλευτική #Υφιστάμενες #Επιχειρήσεις

 

basics