Τα κέρδη είναι μια άποψη, το ρευστό χρήμα είναι ένα δεδομένο.