"Κανένα πρόβλημα δε μπορεί να αντισταθεί στη δημιουργική σκέψη και φαντασία"