#γνωμικό # random_quote#

"Ο κόσμος είναι ίδιος, αλλά ο καθένας τον βιώνει διαφορετικά".