#γνωμικό # random_quote#

"Αντί να κατακρίνεις τους άλλους, κοίταξε τι μπορείς να μάθεις από αυτούς".