#γνωμικό # random_quote#

"Όλοι τα θέλουμε όλα, αμέσως και χωρίς κόπο και αυτό μας κουράζει".