Ζήνων ο Κιτιεύς, Έλληνας φιλόσοφος

«Δύο ὦτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείονα μὲν ἀκούωμεν, ἥττονα δὲ λέγωμεν». Έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε περισσότερα απ' όσα λέμε.