Νίκος Κοτσυφός

Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της «επιχειρηματικότητας από ανάγκη», αποκλειστικά για λόγους επιβίωσης.